PL EN

Formularz rejestracyjny

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Targów, dostępnym na stronie http://pcidays.pl i go akceptuję Kliknij, aby pobrać
Chcę otrzymywać informacje za pomocą e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących usług świadczonych przez Wydawnictwo FARMACOM Sp. z o.o. Sp. K.
Oświadczenie związane z epidemią COVID-19:
Oświadczam, iż będę uczestniczyć w targach PCI DAYS 2022 jedynie będąc w pełni zdrowym, nie mając w dniu targów ani w ciągu 14 dni poprzedzających pozytywnego wyniku testu ani objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, nie przebywając na kwarantannie ani w izolacji. Rozumiem, iż gdyby wymagały tego przepisy prawa lub zarządzenie organizatora na terenie targów może obowiązywać obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji rąk w wymaganych miejscach lub inne wymagania sanitarne.
Dobrowolne oświadczenie dotyczące szczepienia (nieobowiązkowe1)
I jestem / będę na dzień targów zaszczepiony przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 szczepionką zerejestrowaną w UE.
1 jako, że osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów sanitarnych maksymalnej liczby uczestników, informacja ta będzie użyta przez organizatora do oszacowania liczby uczestników na wypadek obowiązywania jakiś ograniczeń na dzień targów

Wydawnictwo FARMACOM Sp.z o.o. Sp.K. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Św. Jana 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000720784, NIP:6472581881, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.